dilluns, 14 de desembre del 2009

JClic Author

El JClic és un programa informàtic creat per un conjunt d'aplicacions informàtiques que ens permet dissenyar i crear diferents tipus d'activitats educatives: jocs de memòria, activitats d'exploració, trencaclosques, associacions, exercicis de text, mots encreuats, sopes de lletres...
En el JClic també hi podem trobar també una biblioteca d'activitats formada per un munt d'aplicacions creades per d'altres persones.

Abans de poder accedir-hi a aquesta pàgina tindrem que descargar-nos el programa http://www.java.com/. Un cp descarregat podem començar a manejar-nos per el programa.
L'aplicació concreta per la realització del disseny i la creació d'activitats s'anomena JClic Author, que pot descarregar-se fàcilment des de la pròpia web. Un cop instal·lat, ja podem crear un nou projecte.
En la passada classe per treballar aquest programa , se'ns demanava que creéssim quatre activitats a partir d'unes imatges que ens va donar en Jordi (tres imatges de fruites i un quadre amb diferents fruites). Cal dir que, perquè el JClic funcioni correctament, és necessari tractar les imatges abans d'utilitzar-les, perquè ocupin menys espai. Podem fer-ho, per exemple, amb el GIMP i així ademés les podem adequar totes a la mateixa mida.

Un cop comencem a dissenyar una nova activitat em de tenir en compte uns aspectes, com per exemple:
El color de fons ( sempre blanc i sense vora)
Els missatges inicials i finals de l'activitat
La pell (el color de la interfície amb l'usuari)

(Les imatges utilitsades per realitzar les activitats eren de 250 x 250, per tant en cada activitat cal ajustar la mida dels cuadrats amb el de la imatge, i per conseqüent amb la mida dels cuadrats amb el text).

Un cop van realitzar aquets procediments vam començar la primera activitat, que consistia en fer un trencaclosques a partir de la imatge del quadre de totes les fruites. En aquest cas vam poder triar també el número de divisions i la forma d'aquestes (arrodonides, triangulars, etc.).

La segona activitat va ser triar una frase sobre les fruites " les fruites son molt bones" i vam crear una activitat que consistia en ordenar-ne les paraules. També en aquest cas podíem triar el número de divisions i també tipus d'encaix (triangular, arrodonit, quadrat, etc.).


La tercera activitat havia de consistir en associar el nom de cada fruita amb el seu color (poma- verda, plàtan-groc...) Es tractava d'una associació simple, és a dir, a cada element de la primera columna li corresponia un i només un element de la segona columna. A més en aquí es podia triar si volies que es veiés en horitzontal o en vertical.

La quarta activitat també era una associació simple on teniem que assiciar cada fruita amb el seu nom. Igual que en l'exercisi anterior podíem triar la disposició de les dues columnes, el color de les pròpies paraules, el tamany...

Un cop finalitzades totes quatre activitats vam desar el projecte en una carpeta que ja havíem creat anteriorment i tot seguit havíem de crear una carpeta en un subapartat del Blink i penjar-hi el fitxer i l'adressa web del projecte d'activitats, Per un cop obtingut això pernjar el link en el bloc. El resultat del meu treball fet a calsse és aquest:


http://grups.blanquerna.url.edu/clic2009m/LaiaNF/fruites.htm

Jo, a més també he realitzat un conjunt d'activitats del JClic a casa, tot seguint els passos enteriorment esmentats.

He dissenyat una alte activitat sobre animals, que consta d'un trencaclosques d'una foto amb molts animals, un joc de memòria, una associació complexa, uns associació on s'ha d'escriure els noms dels animals i frases on s'han d'afegir les lletre que hi falten. Totes les imatges que he utilitzat són escalades amb el GIMP perquè tinguin totes la mateixa mida (250x250 p).

Esper-ho que us agradi:

http://grups.blanquerna.url.edu/clic2009m/LaiaNF/indexgranja.htm