dilluns, 19 d’octubre del 2009

Pràctica de MegapixelsConceptes importants d'imatge digital


Les imatges que solem tractar, les que provenen de les nostres càmares digitals o les que escanegem a partir d'una imatge en paper, pertanyen a un tipus d'imatge que anomenem mapa de bits. Aquest tipus d'imatges es manipulen amb el Gimp o amb el Photoshop. Aquest tipus d'imatges es composen d'una àrea rectangular a partir d'una matriu de punts anomenats píxels. Les característiques més importants d'aquestes imatges són:

-La grandària, que és la quantitat de píxels que té la imatge. Es mesura amb la quantitat de píxels horitzontals multiplicats per la de píxels verticals. Si tractem les imatges del bloc (per exemple, amb el Gimp) abans de penjar-les i en reduïm la grandària (escalant) podrem aconseguir que el bloc funcioni més ràpid.
-El pes, que és el que ocupa la imatge en memòria i es mesura en Bytes o algun dels seus múltiples. La relació entre unitats de mesura és la següent:
1000 Bytes = 1 MB (MegaByte)
1000 MB = 1 GB (GigaByte)
1000 GB = 1 TB (TeraByte)

- La profunditat de color, que és el número de colors màxim que pot arribar a tenir la imatge. Com més colors tingui la imatge, més realista serà. Habitualment, els mapes de bits solen tenir 16 milions de colors.

- La resolució, que és la relació entre el número de píxels i l'espai físic que ocupa. Se sol mesurar en ppp (píxels per polzada). És una mesura de proporció que ens dóna la definició. Aquesta característica està condicionada per les possibilitats del medi físic (pantalla, paper..). Cal tenir en compte a l'hora d'imprimir que les pantalles (72 ppp) treballen amb menys resolució que les impressores (300, 600, 1200 ppp).

Podem trobar diferents formats d'arxiu de les imatges digitals (jpg, gif, bmp...).