dimarts, 1 de desembre del 2009

Setmana Cultural: Fundació Joan XXIII

En dijous 19 de novembre vam fer una visita a la Fundació Joan XXIII, formada pel Centre d'Estudis Joan XXIII i pel Centre de Tecnologies Ituarte.

La missió del centre és "promoure una formació innovadora, compromesa i personalitzada que satisfaci les demandes del nostre entorn, atenint-nos a criteris de promoció social i qualitat". És per això que desglossen la formació en quatre aspectes clau:

Acadèmica: aprendre a aprendre.

Personal: aprendre a ser.
Social: aprendre a conviure.
Cristiana: aprendre a cultivar la vida interior.

L'escola té dues línies d'Infantil, dues de Primària, quatre línies d'ESO, tres de Batxillerat, cinc cicles de Grau Mitjà, cinc de Grau Superior i cursos de formació no reglada (de formació ocupacional, de formació no reglada, programes de qualificació professional).
Actualment, el centre compta amb uns 1524 alumnes.

Els aspectes bàsics del centre que n'ha destacat la seva directora són:

Atenció personalitzada: a través del Departament d'Orientació, del Departament de Formació Humana Religiosa i del Departament de Fundació-Empresa.

Innovació Pedagògica: a través dels departaments troncals (matemàtiques, llengües, etc.), de la formació del professorat, de l'aula inclusiva i dels equips cooperatius i col·laboratius.

Innovació en TIC: a través del Departament d'Innovació Pedagògica en TIC i del Centre de Tecnologies Ituarte.
Escola arrelada a l'entorn (al barri de Bellvitge)

Relacions internacionals: l'escola segueix el currículum europeu a ESO i a Batxillerat.

Qualitat: escola certificada segons la norma ISO:9001.

Accions UNESCO: cada curs es proposa un lema que orienta totes les accions de l'etapa. L'escola també està agermanada amb una escola de El Salvador.
Treball en xarxa
* * *

Pel que fa a Infantil, a l'escola comprèn l'etapa d'entre els 3 i 6 anys (P3-P4 i P5-1r). En el seu moment, es va decidir incloure 1r de Primària a Infantil per similituds en les formes d'aprenentatge i ensenyament.

Poden distingir-se tres grans fites dins d'aquesta etapa:
Procurar que l'infant se senti estimat, respectat i escoltat.

Respectar el nivell maduratiu de cada nen, així com els diferents ritmes d'aprenentatge.
- Des del Departament d'Orientació es treballa conjuntament amb els professors i els tutors per donar suport al procés d'ensenyament-aprenentatge.
Despertar l'interès per aprendre:
S'utilitza el joc (simbòlic, lliure, dirigit, didàctic, motriu) com a eina per aprendre.

L'opinió personal que en tinc un cop realitzada la visita és de sorpresa. Principalment pel fet de trobar una escola escola tan avançada a nivell pedagògic i tecnològic al mig de Bellvitge. Però el que és realment interessant d'aquesta escola està totalment integrada al barri, tant els alumnes de l'escola com la gent que viu en el barri (Introduïr els sistemes informatics al avis dels alumnes, integració/preparació de les dones de casa al món laboral...)
També em va sorprendre l'integració de les TIC/TAC a les aules i als infants ja que hi treballen habitualment, degut a que les tenen en les pròpies aules, especialment les pissarres digitals. Que en conjunt amb els altres sistemes educatius acava, en resum, sent molt enrriquidor per a els nens.